Hengelsportvereniging

  De Kruisweel

 
     
  HomeAlgemeenBestuurLidmaatschapContactWedstrijdenJeugdLinksnieuwsbrief  
           
 

Informatiebrief nr. 3 September - Oktober 2016                      

                                                                                                                                                                                          

Beste Leden, 

Op zaterdag 22 oktober a.s. is onze 2e bingoavond in Siemburg. Let op: Aanvangstijd, 19.45 uur. Wij hopen dit keer weer vele te mogen begroeten!!!  Er zijn extra mooie prijzen. 

LET OP!! Datum is verzet!! Op 24 september is het forelvissen in Achtmaal vanaf 8.00 uur "eerst plek uitloten in de kantine".

De prijsuitreiking is dit jaar  op zaterdag  19 november a.s., ook weer in Dorpshuis Siemburg. We beginnen zoals gewoonlijk met de jeugd om 19.30 uur, waarna de senioren aan de beurt zijn. Er zijn weer vele mooie prijzen, dus kom allen!! Niet afgehaalde prijzen bezorgen wij niet thuis. U dient de prijs zelf af te halen. Niet afgehaalde prijzen vervallen en worden niet nagebracht. 

Een Vispas 2016 van HSV de Kruisweel betekent dat u zowel lid bent van HSV de Kruisweel als van Sportvisserij Nederland. Eventuele opzegging van de Vispas voor 2017  moet  voor 1 oktober 2016 plaatsvinden. Indien u dan niet heeft opgezegd bent u verplicht de vispas in 2017 af te nemen

Wij geven er de voorkeur aan om via automatische incasso de betaling door de penningmeester te laten verzorgen. Heeft u nog geen machtiging af gegeven dan is deze te vinden op onze Web-site onder www.dekruisweel/lidmaatschap.

Indien u het formulier nog niet heeft ingevuld, doe dat dan snel. Alles wordt dan voor u verzorgd en krijgt u de Vispas 2017 thuisbezorgd.

U kunt ook de contributie 2017 overmaken op rekeningnummer  NL54RABO0126390762 t.n.v. HSV De Kruisweel waarna de Vispas afgehaald kan worden bij Rini en Jeanne Wezenbeek, West Zandberg 38 Kruisland. 

Voor meer info over de Vispas en contributie zie onze website, www.dekruisweel.nl. 

Bij de vispas hoort het zgn. dikke boekje met viswateren. Deze wateren zijn ook te zien in de app Visplanner.nl. Deze app is rechtsgeldig aan de waterkant tezamen met uw vispas. Als u in 2017  het DIKKE BOEKJE wilt ontvangen dan  moet u zich hiervoor aanmelden bij Sportvisserij Nederland via de kaart bij uw vispas, los in het dikke boekje. Dit dient voor 1 oktober 2016 te gebeuren. 

Wist U dat:

  Wij 5 november 2016 om 09.00 uur de bootjes uit het water gaan halen;

  Wedstrijd uitslagen terug te vinden zijn op www.dekruisweel.nl en op facebook.com/dekruisweel

  Onderhoud plegen aan de bootjes met verf en teer verboden is vlgs.nieuwe reglement .

  Het liggeld van de bootjes per 1 januari 2017 wordt verhoogd naar 35 euro.

  U nog altijd uw e-mailadres kunt doorgeven aan info@dekruisweel.nl

  U dan nog een extra digitaal informatieblad krijgt van de federatie Zuidwest Nederland.

  Het wedstrijdoverzicht te lezen is op  http://dekruisweel.nl/WedstrOverz.htm

  Onze open wedstrijd op 17 september om 8.30 is aan het Bovensas.

  Wij met grote boot gaan vissen op 30 oktober om 8.00 uur met Ms.Desiree Colijnsplaat.

  Onze vereniging nieuwe bestuursleden zoekt ivm toekomstig aftreden bestuurders. Interesse?? Meldt u dan aan!!!

 

Zie voor de eerstvolgende wedstrijden de wedstrijdlijst via onze website of facebook.. Nieuwe jeugdvissertjes kunnen zich voor het volgende seizoen aanmelden bij Rien en Jeanne Wezenbeek, West Zandberg 38, 0167-532805.

Het bestuur hoort ook graag uw suggesties en ideen om samen te komen tot een nog betere invulling van ons verenigingsprogramma.

 

Groet, bestuur.

====================================================================================

Secr. Beryldijk 132
4706 ED Roosendaal

06 57447453       e-mail: info@dekruisweel.nl
                                                                                                                                                                             April/Mei- 2016

Beste Leden,

Betreft: Informatiebrief nr. 2-april/mei 2016.

        Onze tweede bingo is dit jaar op 22 oktober in Siemburg. De eerste was een groot succes. Dus reserveer allen weer deze datum om gezellig met ons te bingon. Aanvang 19.45 uur.
        De prijsuitreiking is op 19 november ook weer in Siemburg.
       
Vispassen kunt U afhalen bij Rini en Jeanne Wezenbeek, West Zandberg 38, tel. 0167-532805. WIJ VERZOEKEN U DRINGEND OM UW VISPAS VR  1 MEI A.S.    AF TE HALEN. Wanneer u toch later komt dan betaalt u 5,00 euro extra aan administratiekosten. U kunt  de contributie overmaken op rekeningnummer NL54RABO0126390762  t.n.v. HSV De Kruisweel. Natuurlijk kunt u ook altijd een automatische incasso invullen voor uw eigen gemak.
       
Op 29 april is er een mogelijkheid om de Vispas af te halen voor diegenen die vorig jaar hun pas hebben besteld bij Megafish. Van 16.00 tot 19.00 uur bij Megafish. 

        Wist u dat:
 
het voor ons gemakkelijk is om deze brief per e-mail te versturen. Geef daarom uw e-mail adres op bij rienluijks@dekruisweel.nl., als u dit nog niet hebt gedaan;
 
Er veel email adressen verkeerd zijn of oud. Geef daarom u nieuwe/goede e-mailadres door.;
 
Wij weer mee gaan doen aan het clubkampioenschap van Sportvisserij Zuidwest Nederland (wedstrijden tussen verenigingen) en geloot hebben tegen het Schietertje en vissen op 30 april aan de Roosendaalse Vliet.
 
Wij op zoek zijn naar een nieuwe penningmeester.
 
Het mogelijk is dat uw familie vrienden, kennissen een vispas online kunnen bestellen: zie hiervoor ook www.dekruisweel/lidmaatschap.
 
Bij de bootjeswedstrijden een grote bak of emmer verplicht is voor het welzijn van de vis,
 
Wij een nieuwe website aan het bouwen zijn. U deze kunt vinden onder www.dekruisweel.nl/mijnhengelsportvereniging.
 
Wij ook weer begonnen zijn met de DWC competitie.
 
De visstoepen aan het Hanenegevecht aan het verzakken en zijn en weer worden opgehoogd via Sportvisserij Zuidwest Nederland en infra Kuijpers uit Strijen.
 
Wij op 1 oktober gaan forellen bij Lenaerts in Achtmaal.
 
De Grote boot weer uitvaart op 30 oktober vanaf 8.00 vanuit Colijnsplaat, De Desiree.
 
Wij met Dhr. Veerman overeengekomen zijn dat het contract van ons haventje met 3,5 jaar wordt verlengd. 

Bericht aan alle BOTENBEZITTERS: wij wijzen u nogmaals attent op het navolgende:

o   u mag zich niet in de haven en op het water bevinden tussen 1 uur na zonsondergang en 1 uur voor zonsopkomst.De bootjes dienen deugdelijk aan de kant te worden vastgemaakt. Er mogen geen ijzeren paaltjes, roosters, etc. in het gras of in het looppad worden geslagen i.v.m. maaiwerkzaamheden;
o  
de boten mogen alleen op de aangegeven plaats (achteraan) in en uit het water worden gehaald en dus niet overal waar men het goeddunkt. Wees zuinig op onze nieuw aanlegplaatsen!!!
o  
Bootbezitters worden verzocht hun juiste telefoonnr en e-mailadres op te geven bij hecadamipalings@home.nl

 

Wedstrijden:

        Op 17 september a.s. houdt onze vereniging weer een Open wedstrijd. Wij hopen op een grote deelname van onze vereniging. Vissen van 8.30 uur tot 12.00 uur aan de visstoepen aan de Vliet. Prijsuitreiking ca. 1,5 uur later. Inschrijven bij R. Wezenbeek, tel. 0167-532805.
       
De eerstvolgende wedstrijd op het binnenwater: 1 mei van 8-11 uur aan het Bovensas.
       
Kamp. Steenbergen zoet: 11 juni van 8.30-12.30 uur aan de Middenvest in Steenbergen.
        De grote boot zout is in het najaar op 30 oktober van 8.00 tot 16.00 uur. Opgeven bij familie Wezenbeek, hwezenbeek@home.nl of 0167-532805               

 

Het bestuur.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HSV DE KRUISWEEL                                                                      Aan: alle leden

0165-549512                                                                                      

E-mail: info@dekruisweel.nl                                                         Februari/Maart 2016

Beste Leden,

Betreft: Informatiebrief nr. 1-2016.

        Op  5 maart a.s. organiseren we weer de welbekende voorjaarsbingo. Dit in Dorpshuis Siemburg en wel om 19.45 uur. Natuurlijk hebben we weer mooie prijzen. In de laatste ronde hebben we weer een hoofdprijs van 50 euro. De tweede bingo is dit jaar op 22 oktober.

        De prijsuitreiking is dit jaar op 19 november. Noteer ook deze datum alvast in uw agenda.

        De bootjes gaan weer het water in en dat doen we op 2 april a.s. om 9.00 uur s ochtends. Vele handen maken licht werk!! Indien het weer tegen zit kunt u contact opnemen met Henk Palings, telefoonnummer 0167-532033 of 06 27254193..Volgens het reglement mogen er na 1 april geen bootjes meer in de wei liggen!! Het bestuur verzoekt u om zelf in de gaten te houden of uw boot onder water ligt en dit dan zo snel mogelijk op te lossen. Contact: Henk Palings, zie boven.

        Vispassen zijn af te halen bij R.Wezenbeek, West Zandberg 38, telefoon 0167-532805. Wij verzoeken U dit vr 1 mei a.s. te doen. Als er later een nieuwe pas moet worden aangevraagd dan betaalt u 5,- administratiekosten. Vispassen voor nieuwe leden zijn altijd te bestellen via Vispas online, via Peory in Steenbergen, Dierenspeciaalzaak Lady in Dinteloord, Megafish in Roosendaal en natuurlijk bij de familie Wezenbeek. Indien u een automatisch incasso afgeeft wordt de Vispas bij u bezorgd. Wij maken u er verder op attent dat u altijd lid blijft van de vereniging tot u schriftelijk opzegt. Wanneer u uw vispas niet afhaalt dan blijft u tot opzegging toch contributieplichtig. Onze verenging kent steunleden die gn Vispas krijgen. Zij betalen 10.- euro bijdrage.

        Als u volgend jaar het dikke boekje met viswateren nog wil dan moet u de kaart bij u vispas terugsturen naar Sportvisserij Nederland. Zoniet, dan ontvangt u geen boekje meer.

        Voor informatie ziet de website. www.dekruisweel. nl en facebook.com/dekruisweel.

        U heeft ongetwijfeld gezien dat er aan het Hanengevecht weer 2 stoepen zijn aangelegd, achter ons parcours. Het zijn zgn. natuurbeleving visstoepen. Ga eens een kijkje nemen.

        Op 26 juni a.s. is weer onze fietstocht. Dat is dit keer weer op zondag.

        Het Ibannummer van de club is: NL54RABO0126390762. Wij verzoeken u dit te gebruiken bij betalingen.

        De eerste wedstrijden op het buitenwater zijn op 13 maart van 9.00-13.00 en 10 april van 8.30 tot 12.30 uur, beiden aan de Baaijweg in Westkapelle,, Gelet op de vakken wordt er gewerkt met VOORINSCHRIJVING. Geeft u op bij Johan van Loon, tel. 0167-532640 of Rini Wezenbeek, 0167-532805.

        Binnenwater: 3 april   en 1 mei van 8-11 uur aan het Bovensas. Koppelwedstrijd 24 april van 8.00-11.00 u.

        Kamp. Steenbergen zout: 16 april   van 10.30-12.30 uur in Bath. Binnenwater 11 juni van 8.30-12 aan de middenvest in Steenbergen.

        Grote Open wedstrijd(voorheen Delta): 17 september aan het Bovensas, wedstrijdparcours.

        Graag uw nieuwe of gewijzigde  e-mailadres opgeven en  stuurt u een mail naar rienluijks@dekruisweel.nl

        Heeft u een rekening bij de Rabo Roosendaal-Woensdrecht en bent u nog geen lid van die bank, wordt het dan gratis voor 1 maart a.s. U kunt dan in april meestemmen voor verdeling gelden Clubkasactie voor De Kruisweel.

        Grote bootvissen: 19 maart van 8.00 tot 16.00 uur met de Eendracht uit Bruinisse.

        Er zijn enkele wedstrijden aangepast. Zie voor juiste data onze website.

 

Beknopt verslag algemene ledenvergadering van 21 jan. jl. Aanwezig 23  leden, incl. bestuur.

 De voorzitter geeft aan dat het opnieuw een goed jaar is geweest voor de verening.. Vervolgens worden het verslag van de vorige vergadering, jaarverslag en verslag penningmeester goedgekeurd. Henk Nijssen treedt toe tot de kascommissie.  Het bestuur zoekt een nieuwe penningmeester aangezien Peter over 1 jaar gaat stoppen. De voorzitter legt de voortgang van het beleidsplan uit. Bij de bestuursverkiezing worden Henk Palings, Paul Suijkerbuijk en Rien Luijks bij acclamatie herkozen, de laatste ook in functie van voorzitter. Het haventje moet weer wat worden opgeknapt. Verder wordt er gezocht naar een plaats voor het dorpsbos met evt. vijver. De doorstroming van de jeugd moet volgend jaar beter, aldus de voorzitter. De contributie blijft ongewijzigd. Johan geeft aan dat we ook dit jaar weer mee doen met de clubwedstrijden Jeanne en Rien nemen het jeugdprogramma door. Nieuw is dat er wordt meegedaan met de selectiewedstrijden samen met GVV uit Hoeven en Bliekske uit Oud Gastel. Ook zijn er weer bootjeswedstrijden met jeugd. Het reglement bootjes wordt op verzoek van Henk Nijssen aangepast en er komt een bordje om fietsers te attenderen op uitstekende hengels. Het parcours voor de bootjesconcoursen wordt op verzoek uitgebreid. Bij slecht weer bepaalt de wedstrijdcommissie of de wedstrijd door gaat.

Over 2 jaar bestaan we 50 jaar. Henk Nijssen doet mee in de feestcommissie. Graag ideen aandragen. De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur.  Het bestuur.

                                                                                                                             Aan: Alle Leden

 

UITNODIGING ALGEMENE  LEDENVERGADERING

Hierbij nodigen wij u uit voor onze Algemene Ledenvergadering op:

 21 januari 2016 om 20.00 in Kindercaf Yess aan de Molenstraat 37 te Kruisland.

Vanaf 19.30 uur kunt u uw Vispas afhalen. Indien u geen automatische incasso heeft dan kunt u het bedrag over maken op NL54RABO0126390762 t.n.v. HSV De Kruisweel.

 AGENDA

0.    Opening voorzitter en mededelingen.

1.    Notulen en jaarverslag secretaris

2.    Verslag kascommissie. Dhr. P. Reijnders treedt af. Graag minimaal 1 nieuw lid.

3.    Jaarverslag penningmeester.

4.    Beleidsplan van de vereniging. Voortgang via presentatie voorzitter.

5.    Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar zijn: Henk Palings, Paul Suijkerbuijk en Rien Luijks.. Allen zijn herkiesbaar, de laatste ook in functie van voorzitter. Eventuele kandidaten voor het bestuur kunnen zich opgeven tot 10 januari 2016 bij de secretaris 06 57447453 of bij n van de andere bestuursleden.

6.    Oproep kandidaat penningmeesterschap en ledenadministratie voor 2017.

7.    Contributie: 2016

8.    Haventje: Zie www.dekruisweel.nl,  reglement is aangepast.

9.    Jeugdafdeling w.o. selectiewedstrijd en onderling tegen Bliekske.

10.  Wedstrijden 2016. De wedstrijdkalender staat op www.dekruisweel.nl/wedstrijden. Deelname clubwedstrijd, wedstrijdparcours etc. 19 maart en 30 oktober bootvissen, vol is vol. 1 oktober forelvissen. Verdere info op de vergadering.

11.  Voorstellen die ingediend zijn, eventueel in combinatie met punt 11. Voorstellen indienen tot 10 januari 2016 bij het secretariaat rienluijks@dekruisweel.nl.

12.  Sportvisblad: kosten 7,50 betalen samen met de contributie bij de penningmeester.

13.  Bingos  2016 en 50-jarig bestaan in 2018 en rondvraag.

14.  Sluiting

==========================================================================

Informatiebrief nr. 3 September - Oktober 2015

Beste Leden,

Op zaterdag 3 oktober a.s. is onze 2e bingoavond in Siemburg. Let op: Aanvangstijd, 19.45 uur. Wij hopen dit keer weer vele leden te mogen begroeten!!! Er zijn extra mooie prijzen.

Op deze dag is ook het forelvissen in Achtmaal vanaf 8.00 uur "eerst plek uitloten in de kantine".

De prijsuitreiking is dit jaar op zaterdag 21 november a.s., ook weer in Dorpshuis Siemburg. We beginnen zoals gewoonlijk met de jeugd om 19.30 uur, waarna de senioren aan de beurt zijn. Er zijn weer vele mooie prijzen, dus kom allen!! Niet afgehaalde prijzen bezorgen wij niet thuis. U dient de prijs zelf af te halen.

Een Vispas 2015 van HSV de Kruisweel betekent dat u zowel lid bent van HSV de Kruisweel als van Sportvisserij Nederland.

Eventuele opzegging van de Vispas voor 2016 moet voor 1 oktober 2015 plaatsvinden. Indien u dan niet heeft opgezegd bent u verplicht de vispas in 2016 af te nemen

Wij geven er de voorkeur aan om via automatische incasso de betaling door de penningmeester te laten verzorgen. Heeft u nog geen machtiging af gegeven dan is deze te vinden op onze Web-site onder www.dekruisweel/lidmaatschap.

Indien u het formulier nog niet heeft ingevuld, doe dat dan snel. Alles wordt dan voor u verzorgd en krijgt u de Vispas 2016 thuisbezorgd.

U kunt ook de contributie 2016 overmaken op rekeningnummer NL54RABO0126390762 t.n.v. HSV De Kruisweel waarna de Vispas afgehaald kan worden bij Rini en Jeanne Wezenbeek, West Zandberg 38 Kruisland.

Voor meer info over de Vispas en contributie zie onze website, www.dekruisweel.nl.

Bij de vispas hoort het zgn. dikke boekje met viswateren. Deze wateren zijn ook te zien in de app Visplanner.nl. Deze app is rechtsgeldig aan de waterkant tezamen met uw vispas. Als u in 2016 het DIKKE BOEKJE wilt ontvangen dan moet u zich hiervoor aanmelden bij info@dekruisweel.nl.

Wist U dat:

 • Wij 7 november 2015 om 09.00 uur de bootjes uit het water gaan halen;
 • Wedstrijd uitslagen terug te vinden zijn op www.dekruisweel.nl en op facebooek.com/dekruisweel
 • U nog altijd uw e-mailadres kunt doorgeven aan info@dekruisweel.nl
 • U dan nog een extra digitaal informatieblad krijgt van de federatie Zuidwest Nederland.
 • Het wedstrijdoverzicht te lezen is op http://dekruisweel.nl/WedstrOverz.htm

Zie voor de eerstvolgende wedstrijden de wedstrijdlijst via onze website. Nieuwe jeugdvissertjes kunnen zich voor het volgende seizoen aanmelden bij Rien en Jeanne Wezenbeek, West Zandberg 38, 0167-532805.

Het bestuur hoort ook graag uw suggesties en ideen om samen te komen tot een nog betere invulling van ons verenigingsprogramma.

Groet, bestuur.

====================================================================================

Secr. Beryldijk 132

4706 ED Roosendaal

0165-549512       e-mail: info@dekruisweel.nl                                                                                                                                                                              April/Mei- 2015

Beste Leden,

Betreft: Informatiebrief nr. 2-april/mei 2015.

         Onze tweede bingo is dit jaar op 3 oktober in Siemburg. De eerste was een groot succes. Dus reserveer allen weer deze datum om gezellig met ons te bingon. Aanvang 19.45 uur.
        
De prijsuitreiking is op 21 november ook weer in Siemburg.
        
Vispassen kunt U afhalen bij Rini en Jeanne Wezenbeek, West Zandberg 38, tel. 0167-532805. WIJ VERZOEKEN U DRINGEND OM UW VISPAS VR  1 MEI A.S. AF TE HALEN. Wanneer u toch later komt dan betaalt u 5,00 euro extra aan administratiekosten. U kunt  de contributie overmaken op rekeningnummer NL54RABO0126390762  t.n.v. HSV De Kruisweel. Natuurlijk kunt u ook altijd een automatische incasso invullen voor uw eigen gemak. 

         Wist u dat:

  wij weer werkzaamheden hebben verricht aan ons haventje en dat het parcours aan het Hanengevecht weer is gesnoeid; wij alle vrijwilligers daarvoor danken.

  het voor ons gemakkelijk is om deze brief per e-mail te versturen. Geef daarom uw e-mail adres op bij rienluijks@dekruisweel.nl., als u dit nog niet hebt gedaan;

  Er veel email adressen verkeerd zijn of oud. Geef daarom u nieuwe/goede e-mailadres door.

  Op 10 maart jl. er nieuwe visstoepen zijn geopend in de Brugweg en dat er nog 2 bijkomen aan het Hanengevecht;

  De jeugd van 14 tot 18 jaar samen met de senioren de wedstrijden gaan vissen, maar dat zij een aparte categorie gaan vormen voor de prijzen en wij hopen dat er veel 14 tot 18 jarigen gaan meedoen aan onze onderlinge wedstrijden.

  Dat deze groep de kans heeft extra begeleiding te krijgen van een 4-tal wedstrijdvissers, Frans Verheijen, Toon Kraaijbeek en Henk Nijssen.

  Het wedstrijdparcours aan het Bovensas is uitgebreid en heringedeeld;

  Ons oude parcours Bovensas Zuidwest, mooi is opgeknapt door het waterschap;

  Wij weer mee gaan doen aan het clubkampioenschap van Sportvisserij Zuidwest Nederland (wedstrijden tussen verenigingen) en geloot hebben tegen het Wachtertje en vissen op 19 en 26 april;wij hopen op een goede deelname; opgeven bij johanvanloon@dekruisweel.nl;

  Wij op 11 juni en 2 juli vissen tegen De Veste uit Willemstad, eerst in de Tonnekreek en daarna aan Bovensas, beide dagen om 9.30 uur.

  Het mogelijk is dat uw familie vrienden, kennissen een vispas online kunnen bestellen: zie hiervoor ook www.dekruisweel/lidmaatschap.

  Bij de bootjeswedstrijden een grote bak of emmer verplicht is voor het welzijn van de vis

  Wij op 30 mei met de jeugd gaan roofvissen in het kader van de Nationale Hengeldag;

  Er op 20 juni weer een fietstocht is van onze vereniging en hou daarom deze dag vrij;  

Bericht aan alle BOTENBEZITTERS: wij wijzen u nogmaals attent op het navolgende:

o    u mag zich niet in de haven en op het water bevinden tussen 1 uur na zonsondergang en 1 uur voor zonsopkomst.De bootjes dienen deugdelijk aan de kant te worden vastgemaakt. Er mogen geen ijzeren paaltjes, roosters, etc. in het gras of in het looppad worden geslagen i.v.m. maaiwerkzaamheden;

o    de boten mogen alleen op de aangegeven plaats (achteraan) in en uit het water worden gehaald en dus niet overal waar men het goeddunkt. Wees zuinig op onze nieuw aanlegplaatsen!!!

o    Bootbezitters worden verzocht hun juiste telefoonnr en e-mailadres op te geven bij hecadamipalings@home.nl

 

Wedstrijden:

         Op 12 september a.s. houdt onze vereniging weer een Open wedstrijd. Wij hopen op een grote deelname van onze vereniging. Vissen van 8.30 uur tot 12.00 uur aan de visstoepen aan de Vliet. Prijsuitreiking ca. 1,5 uur later. Inschrijven bij R. Wezenbeek, tel. 0167-532805.

         De eerstvolgende wedstrijd op het binnenwater: 3 mei van 8-11 uur aan het Bovensas.

         Kamp. Steenbergen zout: 9 mei van11.30-15.30 uur aan de Banjaard en binnenwater 13 juni van  8.30 tot 12.00u in de Middenvest in Steenbergen. Eerste DWC (Door de Weekse) op 16 april 8.30 u.

         De grote boot zout is in het najaar op 24 oktober van 8.00 tot 16.00 uur.

                    Het bestuur.

===================================================================================

HSV DE KRUISWEEL                                                                 Aan: alle leden
0165-549512                                                                                    

E-mail: info@dekruisweel.nl
                                                                                                         
Februari/Maart 2015

Beste Leden,

Betreft: Informatiebrief nr. 1-2015.

         Op  7 maart a.s. organiseren we weer de welbekende voorjaarsbingo. Dit in Dorpshuis Siemburg en wel om 19.45 uur. Natuurlijk hebben we weer mooie prijzen. In de laatste ronde hebben we weer een hoofdprijs van 50 euro. De tweede bingo is dit jaar op 3 oktober.
        
De prijsuitreiking is dit jaar op 21 november. Noteer ook deze datum alvast in uw agenda.
        
De bootjes gaan weer het water in en dat doen we op 21 maart a.s. om 9.00 uur s ochtends. Vele handen maken licht werk!! Indien het weer tegen zit kunt u contact opnemen met Cor de Jong, telefoon 06-53142255 of Rien Wezenbeek, telefoon 0167-532805.Volgens het reglement mogen er na 1 april geen bootjes meer in de wei liggen!! Het bestuur verzoekt u om zelf in de gaten te houden of uw boot onder water ligt en dit dan zo snel mogelijk op te lossen. Op 21 maart a.s. gaan we ook de gaten dichtmaken bij het haventje en ook rommel opruimen. Wij hopen op een grote opkomst, want ook hier geldt dat vele handen licht werk maken.
        
Vispassen zijn af te halen bij R.Wezenbeek, West Zandberg 38, telefoon 0167-532805. Wij verzoeken U dit vr 1 mei a.s. te doen. Dit in verband met afdracht door de vereniging aan Sportvisserij Nederland en betaling van het lidmaatschap van de vereniging. Als er later een nieuwe pas moet worden aangevraagd dan betaalt u 5,- administratiekosten. Vispassen voor nieuwe leden zijn altijd te bestellen via Vispas online, via Peory in Steenbergen, Megafish in Roosendaal en natuurlijk bij de familie Wezenbeek. Indien u een automatisch incasso afgeeft wordt de Vispas bij u bezorgd. Wij maken u er verder op attent dat u altijd lid blijft van de vereniging tot u schriftelijk opzegt. Wanneer u uw vispas niet afhaalt dan blijft u tot opzegging toch contributieplichtig Onze verenging kent steunleden die gn Vispas krijgen. Zij betalen 10.- euro bijdrage.
        
Voor informatie ziet de website. U vindt er alle informatie over onze vereniging, ook voor de jeugd. Via Google kunt u De Kruisweel opzoeken. Het internetadres is www.dekruisweel.nl. Kijk regelmatig voor alle informatie!!!Zie ook facebook: http://www.facebook.com/pages/De-Kruisweel/443007025741214.
        
De eerste fase Ecologische verbindingszones Cruijslandsche kreken is gereed. Dit betekent concreet dat er 2 visstoepen zijn aangelegd aan de Tuimelaarsekreek en een vissteiger en kanosteiger aan de Boonhil.
        
Het Ibannummer van de club is: NL54RABO0126390762. Wij verzoeken u dit te gebruiken bij betalingen.
        
De eerste wedstrijden op het buitenwater zijn op 15 maart van 13.00-17.00 en 12 april van 12.00 tot 16.00 uur, beiden aan de Baaijweg in Westkapelle,, Gelet op de vakken wordt er gewerkt met VOORINSCHRIJVING. Geeft u op bij Johan van Loon, tel. 0167-532640 of Rini Wezenbeek, 0167-532805.
        
Binnenwater: 29 maart  en 3 mei van 8-11 uur aan het Bovensas. Koppelwedstrijd 26 april van 8.00-13.00 u.
        
Kamp. Steenbergen zout: 9 mei  van 11.30-15.30 uur aan de Banjaard. Binnenwater 13 juni van 8.30-12 aan de middenvest in Steenbergen.
        
Grote Open wedstrijd(voorheen Delta): 12 september aan de Vliet, visstoepen.
        
Graag willen we de nieuwsbrief zo veel als mogelijk via de e-mail naar de leden te verzenden dit spaart portokosten.Voor het doorgeven van uw e-mailadres stuurt u een mail naar rienluijks@dekruisweel.nl
        
Heeft u een rekening bij de Rabo Roosendaal-Woensdrecht en bent u nog geen lid van die bank, wordt het dan gratis voor 1 maart a.s. U kunt dan in april meestemmen voor verdeling gelden Clubkasactie voor De Kruisweel.
        
Grote bootvissen: 22 maart van 8.00 tot 16.00 uur met de MS Desiree vanuit Colijnsplaat.


Beknopt verslag algemene ledenvergadering van 24 feburari jl. Aanwezig 26  leden, incl. bestuur.

 De voorzitter legt uit waarom de vergadering is verzet en dank ieder voor de steun in de afgelopen tijd. Vervolgens worden het verslag van de vorige vergadering, jaarverslag en verslag penningmeester goedgekeurd. De voorzitter legt de voortgang van het beleidsplan uit. Bij de bestuursverkiezing worden Jeanne Wezenbeek, Johan van Loon en Peter de Kock bij acclamatie herkozen. Johan van Loon geeft uitleg over de vernieuwing van de website en Jeanne geeft een toelichting op de jeugd. Bij de voorstellen wordt het voorstel van Piet Reijnders voor vissen op gewicht afgewezen met 2 stemmen voor en 13 tegen. Het subelement om voor alle niet maatgebonden vissen 15cm te hanteren en de wettelijke minimummaten haalt het niet met 3 voor en 13 tegen. Het voorstel van Toon Kraaijbeek en Frans Verheijen was niet duidelijk opgesteld en gaf voer tot discussie. Essentie is dat hij de gewichtvisser enigszins tegemoet wilde komen. We besluiten tot een compromis. Dit haalt het niet met 6 voor en 7 stemmen tegen. Bij de DWC gaan we ook op aantallen en gewicht vissen.Het voorstel van Johan voor een extra top werd met 12 voor en 0 tegen aangenomen. Het voorstel van Cor de Jong om zout met 2 hengels te mogen vissen haalt het ook 10 voor en 0 tegen. We besluiten mee te blijven doen met de clubcompetitie. Om 22.05 wordt de vergadering gesloten.
 Het bestuur

====================000000000000000000000000000000000000000000000========================

 

 Mededeling :

   WEGENS OMSTANDIGHEDEN IS DE ALGEMENE  LEDENVERGADERING
   UITGESTELD NAAR 24 FEBRUARI 2015 om 20:00 in Kindercafe Yess

 Wel kunnen op 20 januari tussen 19:30 en 20:00 de vispassen worden afgehaald bij YESS, maar dit kan ook op 24 februari

  Het bestuur HSV De Kruisweel.

 

Beryldijk 132 4706 ED Roosendaal                                                            

         Tel. 0165-549512                                                                                    Aan: Alle Leden 

  UITNODIGING ALGEMENE  LEDENVERGADERING

Hierbij nodigen wij u uit voor onze Algemene Ledenvergadering op: 

   20 januari 2015 om 20.00 in Kindercaf Yess aan de Molenstraat 37 te Kruisland. 

Vanaf 19.30 uur kunt u uw Vispas afhalen. Indien u geen automatische incasso heeft dan kunt u het bedrag over maken op NL54RABO0126390762 t.n.v. HSV De Kruisweel. 

AGENDA 

1.    Opening voorzitter en mededelingen.

2.    Notulen en jaarverslag secretaris

3.    Verslag kascommissie. Er hoeft niemand af te treden. Wel graag 1 nieuw lid.

4.    Jaarverslag penningmeester.

5.    Beleidsplan van de vereniging. Voortgang via presentatie voorzitter.

6.    Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar zijn: Peter de Kock, Johan van Loon en Jeanne Wezenbeek. Allen zijn herkiesbaar. Eventuele kandidaten voor het bestuur kunnen zich opgeven tot 2 januari 2015 bij de secretaris 0165-549512 of bij n van de andere bestuursleden.

7.    Contributie: 2015

8.    Haventje: Zie www.dekruisweel.nl, 

9.    Jeugdafdeling

10.  Wedstrijden 2015. De wedstrijdkalender staat op www.dekruisweel.nl/wedstrijden. Deelname clubwedstrijd, wedstrijdparcours etc.

11.  Voorstellen die ingediend zijn, eventueel in combinatie met punt 9. Voorstellen indienen tot 2 januari 2015 bij het secretariaat rienluijks@dekruisweel.nl.

12.  Sportvisblad: kosten 7,50 betalen samen met de contributie bij de penningmeester.

13.  Bingos  2015

14.  Rondvraag

15.  Sluiting 

                                                      ======================================================= 

         Beryldijk 132 4706 ED Roosendaal                     

         Tel. 0165-549512                                                                                    Aan: Alle Leden

         info@dekruisweel.nl 

Betreft: infoblad nummer 4-2014.

         Hebt u nog geen automatische incasso? Vraag dan een formulier op bij onze penningmeester Peter de Kock: pcdekock@home.nl
 
Dit is voor u en voor de vereniging de gemakkelijkste manier om te betalen en u krijgt de pas dan thuis bezorgd! Of opvragen op de web-site van onze vereniging.

         Indien u geen automatische incasso heeft en dit niet wil, dan kunt u uw contributie overmaken op rekeningnummer 12.63.90.762 ten name van HSV De Kruisweel. Na ontvangst van het geld kunt u de vispas afhalen op onze Algemene Ledenvergadering of bij Rini en Jeanne Wezenbeek, telefoon 0167-532805. De contributie bedraagt vanaf 1-1-2014 32 euro voor heren senioren . dames en senioren-plus 29 en jeugdleden 17 euro.
Een tweede vispas is 16 euro en liggeld bootje is 25 Euro.

         De Kruisweel is nu ook op facebook! Zie: http://www.facebook.com/dekruisweel. 

         De bingos zijn in 2015 op 7 maart en 3 oktober, de prijsuitreiking op 21 november. 

         Heeft u suggesties, laat het ons dan weten. 

         Indien u een petje van HSV De Kruisweel wil, voor vrienden, kennissen of niet actieve leden, dan zijn deze te koop voor slechts 5 euro bij Jeanne en Rini Wezenbeek of bij Johan van Loon. 

         De realisatie van visstoepen en steigers in het kader van de Ecologische Verbindingszone aan de Tuimelaarsekreek, Kruisbeek en het Hanengevecht zijn gestart. Verwachting is dat ultimo maart 2015 alles kan worden opgeleverd. 

         In 2015 gaan we op 3 oktober ook weer op forel vissen. Dit was het afgelopen jaar een groot succes. 

         In de bijlage ziet u dat u ook kunt gaan vissen met bekende Nederlanders van Vis TV. Zie uitnodiging. 

         Het bestuur is bezig met de huur van Visrechten in de gemeente Steenbergen. Wij houden u hierover op de hoogte. 

         Voor wedstrijden zie www. dekruisweel/wedstrijden. 

         Onze fietstocht voor het hele gezien is dit jaar op 12 juli 2015. Noteer deze datum. 

         De grote boot is op zondag 22 Maart 2015 op de Oosterschelde met de Desiree ,en de volgende is zaterdag 24 Oktober 2015 op de Westerschelde met de Sun Bear. Opgeven bij Jeanne en Rini Wezenbeek, 0167-532805 of hwezenbeek@home.nl. 

         Heeft u een rekening bij de RABO bank, wordt dan lid. U kunt dan in maart/april meestemmen voor de grote clubkasactie. Als u dan op De Kruisweel stemt dan krijgen wij daarvoor een vergoeding. 

         Het bestuur van De Kruisweel is een sponsorovereenkomst aangegaan met Megafish uit Roosendaal. Ook hengelsport Steenbergen/Peory sponsort onze vereniging. 

         Het bestuur van HSV De Kruisweel wenst u prettige feestdagen en in 2015 een gezond en goed visjaar.                                                      

Het bestuur HSV De Kruisweel.

============================================================================================================

         Beryldijk 132 4706 ED Roosendaal                                                   

         Tel. 0165-549512 info@dekruisweel.nl.                                                                                                                                                                                                                  Aan:Alle Leden

 Beste Leden,

Betreft: informatiebrief nr. 3-september/oktober 2014.

Op zaterdag 11 oktober a.s. is onze 2e bingoavond in Siemburg. Let op: Aanvangstijd, 19.45 uur.
Wij hopen dit keer weer vele leden te mogen begroeten!!!  Er zijn extra mooie prijzen.
De prijsuitreiking is dit jaar  op zaterdag  22 november a.s., ook weer in Dorpshuis Siemburg.
We beginnen zoals gewoonlijk met de jeugd om 19.30 uur, waarna de senioren aan de beurt zijn. Er zijn weer vele mooie prijzen, dus kom allen!! Niet afgehaalde prijzen bezorgen wij niet thuis. U dient de prijs zelf af te halen.
De Algemene Ledenvergadering is volgend jaar op 20 januari 2015. U krijgt te zijner tijd nog een uitnodiging met agenda, maar noteer deze datum alvast!!

Voor info over de Vispas zie onze site, www.dekruisweel.nl.

De Vispas impliceert dat het lidmaatschap doorlopend is. U bent via de verenging lid van Sportvisserij Nederland. Het best kunt u automatisch betalen. Indien u het formulier nog niet heeft ingevuld, doe dat dan snel. Alles wordt dan voor u verzorgd. U krijgt u vispas dan dus thuisbezorgd. Het formulier staat ook op www.dekruisweel/lidmaatschap. U kunt ook de contributie 2015 overmaken op rekeningnummer  NL54RABO0126390762 t.n.v. De Kruisweel. Vergeet het Iban-nummer niet.
Na ontvangst kunt u de Vispas afhalen bij Rini en Jeanne Wezenbeek, West Zandberg 38 Kruisland. Eventuele opzegging voor 1 oktober a.s. Onze vereniging kent ook zgn. steunleden.
Dit zijn leden die voor euro 10,00 lid zijn van de vereniging, maar geen Vispas krijgen en beperkte rechten hebben. Kent u zo iemand dan is die van harte welkom.
 

Wist U dat:

 • Ons ledenaantal zich positief ontwikkelt en er steeds meer automatisch betaald wordt;
 • Wij onze eerste clubwedstrijd federatief kamp. gewonnen hebben van het Alvertje;De tweede wedstrijd tegen HSV Waddinxveen nipt verloren ging en wij een achterstand van 17 punten in de 2e wedstrijd tot op 3 punten hebben weggewerkt;
 • Henk Nijssen hierover een mooi verslag heeft geschreven. Zie hiervoor de website en facebook.com/dekruisweel.
 • Wij op forel gaan vissen en LET OP dat de datum is verzet van 4 naar 18 oktober en dan van 8.00 tot 12.00 uur in Achtmaal. U zich hiervoor nog kunt opgeven bij hwezenbeek@home.nl;
 • Wij bezig zijn met realisatie van nieuwe visstoepen aan de Tuimelaarsekreek en De Kruisbeek en dat de werkzaamheden medio september gaan starten;
 • De grote bootvissen vanuit Colijnsplaat op 9 november is, vanaf 8.00 uur. Aanmelden bij Jeanne en Rini Wezenbeek;
 • Hengelsportzaak Peory in Steenbergen ook Vispassen verkoopt voor onze vereniging en wij deze zaak van harte aanbevelen!! Dit intussen ook geldt voor dierenspeciaalzaak Lady in Dinteloord!!
 • Wij de bootjes uit het water gaan halen op 1 november 2014; Eendracht maakt macht!!
 • uitslagen terug te vinden zijn op www.dekruisweel.nl en op facebooek.com/dekruisweel
 • U nog altijd uw e-mailadres kunt doorgeven naar info@dekruisweel.nl en u dan nog een extra digitaal informatieblad krijgt van de federatie Zuidwest Nederland.. Voor het wedstrijdoverzicht zie http://dekruisweel.nl/WedstrOverz.htm
 • Op 13 september onze Deltawedstrijd wordt gevist en u zich hiervoor kunt opgeven!

Zie voor de eerstvolgende wedstrijden de wedstrijdlijst via onze website. Nieuwe jeugdvissertjes kunnen zich voor het volgende seizoen aanmelden bij Rien en Jeanne Wezenbeek, West Zandberg 38, 0167-532805.
Het bestuur hoort ook graag uw suggesties en ideen om samen te komen tot een nog betere invulling van ons verenigingsprogramma.    

                                                       Het Bestuur HSV De Kruisweel.

===========================================================================================================

Secr. Beryldijk 132

4706 ED Roosendaal

0165-549512 e-mail:rienluijks@dekruisweel.nl April/Mei- 2014

Beste Leden,

Betreft: Informatiebrief nr. 2-april/mei 2014.

 • Onze tweede bingo is dit jaar op 11 oktober in Siemburg. De eerste was een groot succes. Dus reserveer allen weer deze datum om gezellig met ons te bingon. Aanvang 19.45 uur.
 • De prijsuitreiking is op 22 november ook weer in Siemburg.
 • Vispassen kunt U afhalen bij Rini en Jeanne Wezenbeek, West Zandberg 38, tel. 0167-532805. WIJ VERZOEKEN U DRINGEND OM UW VISPAS VR 1 MEI A.S. AF TE HALEN. Wanneer u toch later komt dan betaalt u 5,00 euro extra aan administratiekosten. U kunt de contributie overmaken op rekeningnummer 12.63.90.762 t.n.v. HSV De Kruisweel. Natuurlijk kunt u ook altijd een automatische incasso invullen voor uw eigen gemak.
 • Wist u dat:
 • onze website www.dekruisweel.nl goed bezocht wordt en u daar deze brief ook kunt vinden;
 • wij weer werkzaamheden hebben verricht aan ons haventje en dat het parcours aan het Hanengevecht weer is gesnoeid; wij alle vrijwilligers daarvoor danken.
 • het voor ons gemakkelijk is om deze brief per e-mail te versturen. Geef daarom uw e-mail adres op bij rienluijks@dekruisweel.nl., als u dit nog niet hebt gedaan;
 • Henk Palings de cursus controle sportvisserij met goed gevolg heeft afgelegd en hij zich nu samen met Rini Wezenbeek controleur van onze vereniging mag noemen en wij hem hiermee van harte feliciteren.
 • De jeugd van 14 tot 18 jaar samen met de senioren de wedstrijden gaan vissen, maar dat zij een aparte categorie gaan vormen voor de prijzen en wij hopen dat er veel 14 tot 18 jarigen gaan meedoen aan onze onderlinge wedstrijden.
 • U vrienden van ons kunt worden op facebook: Vind ons leuk op http://www.facebook.com/dekruisweel
 • Onze vereniging de penningmeester heeft genomineerd voor penningmeester van het jaar en u hiervoor via email kunt stemmen op www.penningmeestervanhetjaar.nl/stem*
 • Wij weer mee gaan doen aan het clubkampioenschap van Sportvisserij Zuidwest Nederland (wedstrijden tussen verenigingen) en geloot hebben tegen het Alvertje;
 • Een aantal van u zich al hebben opgegeven, maar als u nog wil meedoen dan kunt u zich opgeven bij het secretariaat;
 • Het mogelijk is dat uw familie vrienden, kennissen een vispas online kunnen bestellen: zie hiervoor ook www.dekruisweel/lidmaatschap.
 • Bij de bootjeswedstrijden een grote bak of emmer verplicht is voor het welzijn van de vis;
 • Wij graag willen weten hoe u denkt over de aanschaf van clubkleding;
 • Wij op 24 mei gaan koppelen met jeugd en senioren aan het Hanengevecht en u zich hiervoor bij Rini Wezenbeek kunt opgeven;

Bericht aan alle BOTENBEZITTERS: wij wijzen u nogmaals attent op het navolgende:

 • u mag zich niet in de haven en op het water bevinden tussen 1 uur na zonsondergang en 1 uur voor zonsopkomst.De bootjes dienen deugdelijk aan de kant te worden vastgemaakt. Er mogen geen ijzeren paaltjes, roosters, etc. in het gras of in het looppad worden geslagen i.v.m. maaiwerkzaamheden;
 • de boten mogen alleen op de aangegeven plaats (achteraan) in en uit het water worden gehaald en dus niet overal waar men het goeddunkt. Wees zuinig op onze nieuw aanlegplaatsen!!!
 • Bootbezitters worden verzocht hun e-mailadres op te geven bij hecadamipalings@home.nl

Wedstrijden:

 • Op 13 september a.s. houdt onze vereniging weer een Open wedstrijd. Wij hopen op een grote deelname van onze vereniging. Vissen van 8.30 uur tot 12.00 uur aan de visstoepen aan de Vliet. Prijsuitreiking ca. 1,5 uur later. Inschrijven bij R. Wezenbeek, tel. 0167-532805.
 • De eerstvolgende wedstrijd op het binnenwater: 13 april en 25 mei van 8-11 uur aan het Bovensas.
 • Kamp. Steenbergen zout: 17 mei van 8.30-12.30 uur aan de Baaiweg Westkapelle en binnenwater 14 juni van 9-12 u in de Middenvest in Steenbergen.
 • De grote boot zout is in het najaar op 9 november. a.s.
 • De jeugd start weer op 15 mei met de eerste wedstrijd. Zie www.dekruisweel.nl/jeugd

Het Bestuur.

 

===================================================================================

 

HSV DE KRUISWEEL                                                                 Aan: alle leden

0165-549512                                                                                    

E-mail: rienluijks@dekruisweel.nl

                                                                                                          Februari/Maart 2014

Beste Leden,

Betreft: Informatiebrief nr. 1-2014.

         Op  8 maart a.s. organiseren we weer de welbekende voorjaarsbingo. Dit in Dorpshuis Siemburg en wel om 19.45 uur. Natuurlijk hebben we weer mooie prijzen. Breng gerust uw hele familie mee. Hoe meer zielen hoe meer vreugd!! In de laatste ronde hebben we weer een hoofdprijs van 50 euro. De tweede bingo is dit jaar op 11 oktober.
        
De prijsuitreiking is dit jaar op 22 november. Noteer ook deze datum alvast in uw agenda.
        
De bootjes gaan weer het water in en dat doen we op 29 maart a.s. om 9.00 uur s ochtends. Vele handen maken licht werk!! Indien het weer tegen zit kunt u contact opnemen met Cor de Jong, telefoon 06-53142255 of Rien Wezenbeek, telefoon 0167-532805. Het advies is om de boot met de neus naar het water te leggen om onder lopen te voorkomen!!. Volgens het reglement mogen er na 1 april geen bootjes meer in de wei liggen!!
        
Op 22 maart a.s. gaan we gaten dichtmaken bij het haventje en ook rommel opruimen. Wij hopen op een grote opkomst, want ook hier geldt dat vele handen licht werk maken.
        
Vispassen zijn af te halen bij R.Wezenbeek, West Zandberg 38, telefoon 0167-532805. Wij verzoeken U dit vr 1 mei a.s. te doen. Dit in verband met afdracht door de vereniging aan Sportvisserij Nederland en betaling van het lidmaatschap van de vereniging. Als er later een nieuwe pas moet worden aangevraagd dan betaalt u 5,- administratiekosten. Vispassen voor nieuwe leden zijn altijd te bestellen via Vispas online en via Peory in Steenbergen en natuurlijk bij de familie Wezenbeek. Indien u een automatisch incasso afgeeft wordt de Vispas bij u bezorgd. Wij maken u er verder op attent dat u altijd lid blijft van de vereniging tot u schriftelijk opzegt. Wanneer u uw vispas niet afhaalt dan blijft u tot opzegging toch contributie-plichtig.Onze verenging kent steunleden die gn Vispas krijgen. Zij betalen 10.- euro bijdrage.
        
Voor informatie ziet de website. U vindt er alle informatie over onze vereniging, ook voor de jeugd. Via Google kunt u De Kruisweel opzoeken. Het internetadres is www.dekruisweel.nl. Kijk regelmatig voor alle informatie!!! Uitslagen van onderlinge wedstrijden kunt u terugvinden op de website!! Zie ook facebook: http://www.facebook.com/pages/De-Kruisweel/443007025741214.
        
Op 7 februari jl. heeft er een visserijkundig onderzoek plaatsgevonden op de Roode Weel. Zodra hierover meer bekend is wordt u genformeerd.
        
Hierbij treft u een vragenlijst aan. Wij verzoeken u die voor 31 maart a.s. te retourneren via info@dekruisweel.nl
        
De eerste wedstrijden op het buitenwater zijn op 23 maart van 10.00-14.30 en 6 april van 12.00 tot 16.00 uur, beiden aan de Baaijweg in Westkapelle,, Gelet op de vakken wordt er gewerkt met VOORINSCHRIJVING. Geeft u op bij Johan van Loon, tel. 0167-532640 of Rini Wezenbeek, 0167-532805.
        
Binnenwater: 13 april en 25 mei van 8-11 uur aan het Bovensas.
        
Kamp. Steenbergen zout: 17 mei  van 11-14 uur in Westkapelle. Binnenwater 14 juni van 9-12 aan de middenvest in Steenbergen.
        
Grote Open wedstrijd(voorheen Delta): 13 september aan de Vliet, visstoepen.
        
Graag willen we de nieuwsbrief zo veel als mogelijk via de e-mail naar de leden te verzenden dit spaart portokosten en is goed voor het milieu. Voor het doorgeven van uw e-mailadres stuurt u een mail naar rienluijks@dekruisweel.nl
        
Heeft u een rekening bij de Rabo Roosendaal-Woensdrecht en bent u nog geen lid van die bank, wordt het dan gratis voor 1 maart a.s. U kunt dan in april meestemmen voor verdeling gelden Clubkasactie voor De Kruisweel.

Beknopt verslag algemene ledenvergadering van 21 januari jl. Aanwezig 25 leden, incl. bestuur.

 De voorzitter gaat in op actuele ontwikkelingen zoals de Cruijslandsche kreken. Hij geeft aan dat 2014 het jaar van realisering van de kreken wordt. Ook dat onze vereniging in 2013 vereniging van het jaar is geworden bij Sportvisserij Zuidwest Nederland. De verslagen van secretaris worden goedgekeurd en de penningmeester krijgt decharge voor zijn boekhouding over 2013. De kascommissie vond het leerzaam en positief. Hierna presenteert de voorzitter het beleidsplan 2014-2019, wat verder door de leden wordt aangenomen. Dit wordt het werkplan voor de komende jaren. Bij de bestuursverkiezing worden Rini Wezenbeek en Rien Luijks herkozen, de laatste in de functie van voorzitter.Van Adrie Lodiers wordt na ruim 30 jaar bestuurslidmaatschap afscheid genomen. De contributie is 32 euro en blijft voorlopig ongewijzigd. Voorstellen voor het bij gelijke stand voorrang geven aan gewicht ten opzichte van aantallen en om iedere wedstrijd uit te loten haalden het niet. Wel gaan we in 2014 activiteiten, zoals wedstrijdjes door de week organiseren de DWC (Door de Weekse Competitie). Er komt een beperking voor het parcours van de bootjeswedstrijd. Het was een goed bezochte vergadering.

Het bestuur

 

=================================================================================

         Beryldijk 132 4706 ED Roosendaal                                                   

         Tel. 0165-549512                                                                                    Aan: Alle Leden

UITNODIGING ALGEMENE  LEDENVERGADERING

Hierbij nodigen wij u uit voor onze Algemene Ledenvergadering op:

21 januari 2014 om 20.00 in Kindercaf Yess aan de Molenstraat 37 te Kruisland.

 Vanaf 19.30 uur kunt u uw Vispas afhalen. Indien u geen automatische incasso heeft dan kunt u het bedrag over maken op 12.63.90.762 t.n.v. HSV De Kruisweel.

AGENDA

1.      1 Opening voorzitter en mededelingen.

 2.    Notulen en jaarverslag secretaris

 3.    Verslag kascommissie. Er hoeft niemand af te treden.

 4.    Jaarverslag penningmeester, Peter de Kock.

 5.    Beleidsplan van de vereniging. Toelichting door de voorzitter via een presentatie.

 6.    Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar zijn: Rien Luijks en Rini Wezenbeek. De eerste ook in de functie van voorzitter. Adrie Lodiers,treedt ook af en is niet herkiesbaar. Eventuele kandidaten voor het betuur kunnen zich opgeven tot 2 januari 2013 bij de secretaris 0165-549512 of bij n van de andere bestuursleden.

 7.    Contributie: 2014

 8.    Haventje: Zie www.dekruisweel.nl, 

 9.    Jeugdafdeling

10.  Wedstrijden 2014.. De wedstrijdkalender staat op www.dekruisweel.nl/wedstrijden. Verdere invulling programma 50+-vissen.

11.  Voorstellen die ingediend zijn, eventueel in combinatie met punt 9. Voorstellen indienen tot 2 januari 2014 bij het secretariaat rienluijks@dekruisweel.nl.

12.  Sportvisblad: kosten 7,50 betalen samen met de contributie bij de penningmeester.

13.  Bingos  2014

14.  Rondvraag

15.  Sluiting

--------------------------------------------------------------------------------------